Summa sidvisningar

lördag 13 augusti 2011

Dammarna (forts.)


För  några veckor sedan  inspekterade jag bygget av dammarna för att se vad som hänt sedan tidigare besök. Skriver ner och fotograferar detta fortlöpande som lokalpatriot och dokumentationen kan därför ha föga intresse för utomstående


Redan på håll såg jag stora jordmassor som lagts upp utmed en bit av cykelvägen. Där hade man grävt upp ett flera meter djupt dike. I den bortre änden  fanns ett stort rör som mynnade i  den första dammen. Eftersom jag hela tiden trodde att överskottsvatten från diket längre bort skulle rinna in i dessa dammar, blev jag nu  lite konfunderad. Intill det grävda schaktet fanns två dagvattenbrunnar. Skulle vatten därifrån  möjligen ledas in i dammarna?

När jag  åter passerade stället igår såg jag att det grävda diket inte var vattenfylld. Däremot hade den  andra dammen fyllts helt med vatten. Hade gårdagens regn verkligen  varit så riklig att diket utmed vägen svämmat över och fyllt dammen? I vilket fall så fick man ändå en föraning om hur det hela skulle kunna se ut. Även om fackelblomstren vid vattenkanten är ett kvarvarande bestånd skulle en omsorgsfull plantering av allehanda vattenväxter kunna ge en fin ”sjökänsla” längre fram. Jag fortsatte runt dammen till andra sidan för att förvissa mig om vattennivån i diket utmed vägen. Till min stora förvåning fick jag då se att  vattennivån i dammen var mycket högre och att vattnet därifrån rann ner i diket! Detta kullkastade  alla tidigare teorier


Varifrån kom vattnet?  Bara den ena dammen var fylld till bredden medan den andra  innehöll bara en  pöl efter regnet.  I vilket fall fanns det nu  ett flöde  även om det gick åt ett annat håll än jag räknat med. Nu var vattnet där  lite grumligt  men det kommer nog att klarna. Så kanske även  mina funderingar över hela anläggningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar