Summa sidvisningar

torsdag 15 september 2011

Förfallet – II


Jag tog mig ut från området för att gå utmed en grusväg  vid sidan om de övervuxna kolonilotterna bakom  ett staket.
Intill grusvägen fanns ett dagis där några fröknar  passade barnen uppe  på en slänt. Jag ropade till en av tjejerna om hon visste något om området här. Men det gjorde hon inte. Det var dessutom svårt att konversera där jag stod på grusvägen och fröknarna en bit uppe på slänten. Då kom en äldre dam ner mot  inhägnaden till dagiset. Jag fick veta att området  på andra sidan inte brukats på minst 3 år. Jag fortsatte utmed vägen och hittade en annan spång över ån  längre bort och kom åter in till området. Där blev förfallet ännu påtagligare

Här hade kanske ett äldre par setat efter några timmars arbete på täppan för att  hälla upp kaffe ur en termos och ta igen sig en stund. Nu fanns bara två övergivna plastpallar och ett bord med plastduk och lerskål  kvar i ett  övervuxet bås av plank som inte målats på flera år.

Lika ödsligt vad det vid alla  paviljongerna  som uppförts i en lång rad utmed området. Man ser dom  bra från viadukten på en av gårdagens bilder. Alla dessa  regnskydd  var igenvuxna  där det tidigare funnits bord och stolar och   där  människor  tidigare samlats för att diskutera odlarmödor  eller  till trevliga samkväm. En del av stolarna hängde faktiskt kvar uppe i bjälklagret.
Efter denna  deprimerande syn gick jag vidare i området mot ett ställe där jag sett att man  fortfarande tycktes  hålla igång odlingarna.

Har fanns en liten antydan  till att jorden brukats rentav under året. Vattentunnan och redskapslådan fanns kvar och  kanske hade man skördat  på en bit av lotten  där ogräset inte fått fäste

En bit därifrån fanns  ytterligare  ett fåtal kolonilotter där man fortfarande höll igång. Små isolerade öar i allt det vildvuxna. Inhägnade med  fula plastskynken för att hålla ogräs och  vilt utanför. Ett par äldre damer i  pensionsåldern som höll på med höstbestyren på  en av lotterna längre bort  berättade för mig att det blivit alltför dyrt  att hålla detta stora område intakt. Lotterna kostade 600:- om året varför man  har lagt hälften i träda. Intresset  hade också minskat när en ny generation  vuxit upp som kanske inte var van vid lite skit under naglarna. Jag berättade för dom om dammbygget  i min hemkommun (som jag bloggat om tidigare) och att vattnet därifrån rinner förbi här. Fick veta att man inte tar vatten ur ån utan att man har en egen brunn. Täpporna är mer än 2 ar och det går nog åt en del vatten under heta sommrar. Det finns dock kanske andra orsaker bakom att området fått förfalla. Det är värdefull mark som kan bebyggas så att  två områden kan växa ihop. Den stora trafikplatsen  som sammanbinder  E4 och E18 i närheten (se tidigare inlägg) kan också påverka. Jag får väl se hur det ser ut om några år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar