Summa sidvisningar

måndag 18 juli 2011

Jag gissade rätt

Som jag skrev någon gång tidigare har det hänt att det här diket svämmar över när det kommer mycket regn.


Men för det mesta är det bara ett dike med lite och stillastående vatten. Det ligger utmed en väg och det är bakom detta diket som man nu grävt  sammanhängande gropar. Som jag gissade  för att avleda vatten från diket när det svämmar över. Detta bekräftades när jag såg att man grävt sig fram från den främsta gropen till diket.

Ett antal plaströr fanns redan framlagda för att grävas ner för att förbinda diket med groparna. Den definitiva bekräftelsen fick jag dock när jag cyklade runt till andra sidan gropen och fick se denna skylt som jag ändrade lite för att göra den mera ”bloggvänlig”.


Pålningsarbeten som förstärkning (se tidigare här) var nästan avslutade och de ojämna metallskenorna hade kapats till en jämn höjd

Ändarna har klätts med  plank så att det hela liknade en jättestor sandlåda. Jag är dock fortfarande lite konfunderad över detta projekt. Är det  rent tekniskt för att reglera eventuella  oönskade vattenflöden? Åt vilket håll skall i så fall vattnet rinna? Eller ska man ”göra två flugor på smällen”  och samtidigt skapa  en naturresurs med yppig grönska i vattenbrynet och lite  fågelliv? Jag är lite skeptisk. Botten  i dammarna är täckt av plastväv och sten varför det blir svårt för vattenväxter att få fäste. T.ex näckrosor eller kaveldun. Kan inte heller se hur det ska kunna bli ett naturligt flöde i vattnet. Kommer det att sluta med en stillastående och illaluktande göl? Det hela kommer väl att hägnas in och  kommunen berikas nog inte med en artrik konstgjord sjö för allmänna  besök och vistelser. Den som lever får se 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar