Summa sidvisningar

lördag 9 juli 2011

Dammarna


Det som tidigare gått under namnet lergropar i tidigare inlägg  (se 19:e maj här , den 24:e maj här  och 28:e maj här) fick mig mer och mer att tro på min uppfattning om att det  rör sig om blivande konstgjorda dammar.

När jag passerade området några veckor senare såg jag att det hade samlats  lite vatten i botten på den ena gropen efter några regnskurar. Man fick en lite uppfattning om hur dammen skulle kunna te sig när den var helt fylld. Men fram till dess höll man på med  pålningsarbeten. Hejaren som sköttes av en liten grävskopa, ekade rytmiskt och sänkte järnplåten några cm  ner i  blåleran varje gång den  drämde till.

Dessa förstärkningsarbeten görs förståss för att säkra vägbanken från gång- och cykelvägen intill så att lermassorna inte skulle kunna glida iväg.  Eller om det skulle bli strömning i dammen så att vattnet inte skulle kunna underminera  vägen.
                             klicka gärna på småbilderna en eller 2 ggr              

 
Dessa 3 dammar vittnade om ett stort projekt. Inte någon liten plaskdamm precis. Inte minst när man såg dessa stora rör intill arbetsplatsen
Forts. följer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar